Polish

Utwórz listę dystrybucyjną Exchange w Javie

MS Exchange Server umożliwia tworzenie list dystrybucyjnych poczty e-mail, których można używać do wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób bez konieczności wprowadzania poszczególnych adresów e-mail. Aby programowo utworzyć takie listy, w tym artykule omówiono sposób tworzenia listy dystrybucyjnej na MS Exchange Server w Javie. Ponadto pokazuje, jak programowo pobrać listę dystrybucyjną.
kwietnia 7, 2022 · 3 min · Usmana Aziza