Polish

Utwórz lub wypełnij formularz HTML za pomocą przycisku Prześlij za pomocą C#

Formularze HTML są często używane do uzyskiwania danych od użytkowników. Możesz wypełnić różne pola formularza zawierające pole wyboru, tekst, radio i przycisk Prześlij do wprowadzenia. Formularz HTML można utworzyć lub wypełnić programowo przy użyciu języka C#.
marca 30, 2021 · 6 min · Farhan Raza