Polish

Znajdź i zamień tekst w pliku OneNote Programowo w C#

Plik OneNote zawiera cyfrowe notatki, które są przechowywane w hierarchii jako różne strony i sekcje. Takie pliki mogą zawierać tekst, rysunki, obrazy itp. do różnych celów. Może być konieczne znalezienie i zastąpienie części tekstu w plikach programu OneNote. Zamiast przechodzić za każdym razem przez różne strony lub sekcje, możesz łatwo wykonać zadanie programowo przy użyciu języka C#. Przyjrzyjmy się następującym przypadkom użycia, aby uzyskać więcej informacji.
marca 17, 2021 · 3 min · Farhan Raza