Polish

Znajdź i zamień tekst w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel przy użyciu języka C++

Microsoft Excel umożliwia przechowywanie danych w formie tabelarycznej. Oprócz tego umożliwia wykonywanie skomplikowanych operacji na danych. Ze względu na szeroki zestaw funkcji program Excel ma różne zastosowania, od utrzymywania miesięcznych budżetów po zarządzanie danymi organizacyjnymi. W porównaniu z innymi funkcjami znajdowanie i zastępowanie tekstu należy do prostszych zadań, które można wykonywać w programie Excel. W tym artykule pokazano, jak programowo znaleźć i zamienić tekst w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel przy użyciu języka C++.
lutego 11, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad

Znajdź i zamień tekst w arkuszach kalkulacyjnych Excel przy użyciu języka C#

Arkusze kalkulacyjne Excel zminimalizowały wysiłek potrzebny do przechowywania ogromnych danych i automatycznego wykonywania złożonych obliczeń. Kolejnym dużym osiągnięciem, które usprawniło sposób tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Excela i programowego wykonywania różnych operacji na danych była automatyzacja Excela. Znajdowanie i zastępowanie tekstu w Excelu to jedna z często wykonywanych operacji w automatyzacji Excela. Dlatego w tym artykule pokażę, jak znaleźć i zamienić tekst w dużych arkuszach kalkulacyjnych Excel programowo w języku C# za pomocą kilku linii kodu.
lutego 15, 2020 · 3 min · Usmana Aziza