Polish

Znajdź i zamień tekst w formacie PDF przy użyciu języka C#

Opcja znajdź i zamień umożliwia jednorazową zamianę określonego fragmentu tekstu w dokumencie. W ten sposób nie musisz ręcznie lokalizować i aktualizować każdego wystąpienia tekstu w całym dokumencie. Ten artykuł idzie nawet o krok dalej i opisuje, jak zautomatyzować funkcję znajdowania i zastępowania tekstu w dokumentach PDF. W szczególności dowiesz się, jak znaleźć i zamienić tekst w pliku PDF w języku C# .NET. Pokażemy również, jak zamienić tekst na określonej stronie lub w regionie strony za pomocą języka C#.
grudnia 22, 2020 · 5 min · Usmana Aziza