Polish

Znajdź i zamień tekst w programie PowerPoint PPT w języku Python

Podczas przetwarzania dokumentów cyfrowych często trzeba znaleźć i zamienić określony tekst w treści. Może to być wymagane, gdy informacja ma zostać ocenzurowana przed udostępnieniem dokumentów. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule omówiono sposób znajdowania i zastępowania tekstu w programie PowerPoint PPT lub PPTX w języku Python.
stycznia 10, 2022 · 3 min · Usmana Aziza