Polish

Znajdź i zamień tekst w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel przy użyciu języka C++

Microsoft Excel umożliwia przechowywanie danych w formie tabelarycznej. Oprócz tego umożliwia wykonywanie skomplikowanych operacji na danych. Ze względu na szeroki zestaw funkcji program Excel ma różne zastosowania, od utrzymywania miesięcznych budżetów po zarządzanie danymi organizacyjnymi. W porównaniu z innymi funkcjami znajdowanie i zastępowanie tekstu należy do prostszych zadań, które można wykonywać w programie Excel. W tym artykule pokazano, jak programowo znaleźć i zamienić tekst w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel przy użyciu języka C++.
lutego 11, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad