Polish

Spłaszcz lub scal warstwy w obrazie PSD za pomocą C#

Obrazy PSD są powszechnie używane do tworzenia logo, broszur i innych obrazów, w których pliki PSD zawierają kilka warstw. W niektórych sytuacjach może być konieczne manipulowanie warstwami, takie jak spłaszczanie lub scalanie warstw w pliku PSD. W tym artykule opisano, jak programowo spłaszczyć lub scalić warstwy w pliku PSD w języku C#.
grudnia 10, 2021 · 2 min · Farhan Raza

Spłaszcz lub scal warstwy pliku PSD w Javie

Obrazy PSD są powszechnie używane do projektowania treści graficznych, takich jak logo, plakaty lub rysunki. Pliki PSD zawierają różne warstwy dla różnych sekcji obrazów. W niektórych sytuacjach może zajść potrzeba pracy z warstwami, na przykład spłaszczenia lub scalenia warstw obrazu PSD. Na przykład możesz spłaszczyć warstwy, aby ograniczyć zmiany w kompozycji. W tym artykule opisano, jak programowo spłaszczyć lub scalić warstwy w pliku PSD za pomocą języka Java.
listopada 9, 2021 · 2 min · Farhan Raza