Polish

Twórz wykresy Sunburst i Treemap w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka Java

Wykresy Sunburst służą do wizualnego przedstawiania hierarchicznych struktur danych w postaci wielu pierścieni, gdzie każdy pierścień reprezentuje poziom w hierarchii. Mapa drzewa to inny typ wykresu reprezentujący dane hierarchiczne w celu porównania proporcji w hierarchii. Aspose.Slides for Java zapewnia łatwe sposoby tworzenia wykresów Sunburst i Treemap w prezentacjach PowerPoint w Javie. W najnowszej wersji rozszerzyliśmy tę funkcję i teraz wraz z tworzeniem wykresów Sunburst i Treemap można również formatować punkty danych.
grudnia 28, 2019 · 3 min · Usmana Aziza