Polish

Zastosuj filtr rozmycia gaussowskiego do obrazów w C#

W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba pracy z filtrem rozmycia gaussowskiego w swoich aplikacjach. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo zastosować filtr rozmycia gaussowskiego do obrazów w języku C#.
kwietnia 24, 2022 · 2 min · Farhan Raza