Polish

Konwertuj GDB na CSV w C#

Plik GDB może zawierać trasy, ślady, punkty trasy i inne istotne informacje. W niektórych scenariuszach możesz chcieć przesłać takie dane do urządzenia GPS lub przekazać je do innej aplikacji GIS. Tak więc konwersja pliku GDB do formatu CSV może być pomocna w różnych scenariuszach. W związku z tym w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik GDB na plik CSV rozdzielany przecinkami w języku C#.
września 20, 2022 · 2 min · Farhan Raza