Polish

Generuj obrazy miniatur dla stron PDF w Javie

Podczas osadzania dokumentów PDF w aplikacji internetowej może być konieczne wygenerowanie miniatury. W innych scenariuszach, takich jak tworzenie przeglądarki plików PDF, może być konieczne utworzenie miniatury dla każdej strony w pliku PDF. W tym artykule pokażemy, jak programowo generować miniatury pliku PDF w Javie. Wyraźnie omówimy, jak utworzyć miniaturę określonej strony lub wszystkich stron w pliku PDF.
kwietnia 15, 2022 · 3 min · Usmana Aziza