Polish

Twórz tabele przestawne w Excelu przy użyciu Python

Tabele przestawne w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel służą do interaktywnego podsumowywania danych. Załóżmy, że masz dane wielu faktur i chcesz uzyskać ich sumę pogrupowaną według klientów lub produktów. Tabele przestawne wchodzą w grę w takich przypadkach. W tym artykule dowiesz się, jak radzić sobie z tabelami przestawnymi w Excelu w Python. W szczególności dowiesz się, jak utworzyć tabelę przestawną w Excelu w Python. Ponadto pokażemy, jak programowo formatować dane w tabelach przestawnych programu Excel.
sierpnia 15, 2022 · 4 min · Usmana Aziza

Twórz tabele przestawne w programie Excel przy użyciu języka Java

Tabele przestawne w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel służą do interaktywnego podsumowywania danych. Załóżmy, że masz dane wielu faktur w arkuszu. W takim przypadku możesz użyć tabeli przestawnej, aby zsumować faktury pogrupowane według klientów lub produktów. W tym artykule dowiesz się, jak programowo radzić sobie z tabelami przestawnymi w Excelu. W szczególności dowiesz się, jak utworzyć tabelę przestawną i wygenerować wykres na podstawie tej tabeli przestawnej w Javie.
kwietnia 26, 2021 · 3 min · Usmana Aziza