Polish

Wygeneruj kod kreskowy DataMatrix za pomocą Python

Kod kreskowy Datamatrix to dwuwymiarowy kod kreskowy w kształcie matrycy, który składa się z czarno-białych „komórek” ułożonych w kwadratowy lub prostokątny wzór. Może przechowywać dużą ilość danych na małej przestrzeni. Kody kreskowe Datamatrix są często używane w produkcji, logistyce i innych gałęziach przemysłu do śledzenia i identyfikacji produktów i innych przedmiotów. Są również powszechnie stosowane w opiece zdrowotnej do identyfikacji próbek medycznych, sprzętu i innych materiałów. W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć kod kreskowy Datamatrix przy użyciu języka Python.
stycznia 24, 2022 · 3 min · Farhan Raza