Polish

Generuj programowo płótno HTML5 przy użyciu języka C#

W tym artykule pokażę, jak wygenerować element HTML5 Canvas z grafiką przy użyciu języka C#. Możesz osadzić tę funkcję w swoich aplikacjach internetowych .NET w celu dynamicznego generowania i integracji HTML5 Canvas na stronach internetowych. Element HTML5 Canvas służy do rysowania grafiki w locie na stronach internetowych. Zapewnia obszar, który działa jak pojemnik na grafikę lub obiekty rysunkowe. Możesz rysować ścieżki, ramki, teksty, obrazy i inne obiekty, a następnie renderować je do formatów obrazów.
czerwca 1, 2020 · 3 min · Usmana Aziza