Polish

Twórz wielokolumnowe dokumenty PDF za pomocą języka Java

Różnego rodzaju publikacje, takie jak czasopisma, gazety, artykuły naukowe itp., wykorzystują wielokolumnowe układy stron. Programowe generowanie takich dokumentów może wymagać utworzenia wielokolumnowych plików PDF. W takich przypadkach w tym artykule omówiono sposób tworzenia wielokolumnowych plików PDF przy użyciu języka Java.
września 6, 2021 · 5 min · Usmana Aziza