Polish

Wygeneruj plik PDF z obrazów przy użyciu języka Java

W różnych przypadkach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania zbioru obrazów na plik PDF. Na przykład możesz chcieć wstawić wszystkie obrazy z albumu do jednego pliku PDF. Z drugiej strony może być konieczne wygenerowanie pliku PDF z obrazów zeskanowanego dokumentu. Aby poradzić sobie z takimi przypadkami, w tym artykule omówiono sposób generowania pliku PDF z wielu obrazów przy użyciu języka Java.
marca 1, 2021 · 3 min · Usmana Aziza