Polish

Generuj miniatury plików PDF w C#

Często może być konieczne wygenerowanie miniatur podczas osadzania dokumentów PDF w aplikacji internetowej. Ponadto podczas tworzenia przeglądarki plików PDF wymagane są miniatury stron. W przypadku takich scenariuszy w tym artykule opisano, jak programowo generować miniatury pliku PDF w języku C# .NET. Wyraźnie omówimy, jak utworzyć miniaturę określonej strony lub wszystkich stron w pliku PDF.
maja 16, 2022 · 3 min · Usmana Aziza