Polish

Generuj dokumenty programu Word z szablonów w języku C# .NET

Zautomatyzowane generowanie dokumentów Word jest szeroko stosowane przez przedsiębiorstwa do tworzenia wielu raportów. W niektórych przypadkach dokumenty są tworzone od podstaw. Z drugiej strony predefiniowane szablony służą do generowania dokumentów programu Word poprzez wypełnianie symboli zastępczych. W tym artykule pokażę, jak dynamicznie i programowo generować dokumenty programu Word z szablonów w języku C#. Dowiesz się, jak wypełniać szablony Word z różnych typów źródeł danych. W tym artykule zostaną omówione następujące scenariusze wraz z przykładami kodu:
marca 5, 2020 · 5 min · Usmana Aziza