Polish

Konwertuj GeoJSON na SVG w C#

Pliki GeoJSON zawierają geometrię obiektu, która jest zbiorem współrzędnych wektorowych. Podczas gdy pliki SVG zawierają informacje wizualne. Czasami może być konieczne renderowanie pliku GeoJSON do obrazów SVG Scalable Vector Graphics. Zgodnie z tymi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik GeoJSON na format SVG w języku C#.
grudnia 2, 2022 · 2 min · Farhan Raza