Polish

Pobierz listę kontaktów z Microsoft Exchange Server w C#

Microsoft Exchange Server to dobrze znana platforma poczty e-mail, kalendarzy i innych usług współpracy. Często może być konieczne połączenie się z serwerem MS Exchange i programowe pobranie listy kontaktów. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak uzyskać listę kontaktów z programu Microsoft Exchange Server w języku C# .NET.
marca 28, 2022 · 3 min · Usmana Aziza