Polish

Wstaw lub usuń nagłówek i stopkę w plikach VSD VSDX w C#

Nagłówki i stopki służą do wyświetlania informacji na górnym i dolnym marginesie każdej strony pliku. Mogą zawierać temat, rozdział, autora, numer strony i inne istotne informacje. Diagramy Visio w formacie VSD lub VSDX mogą również zawierać nagłówek i stopkę, aby pokazać ważne informacje. W tym artykule opisano, jak programowo wstawić lub usunąć nagłówek i stopkę w plikach programu Visio w języku C#.
kwietnia 10, 2022 · 3 min · Farhan Raza