Polish

Konwertuj HEX na kod koloru RGB lub RGBA w C#

Kody kolorów HEX są reprezentowane przez wiodący znak liczbowy. Trójka HEX może oznaczać określony kolor, który można przekonwertować na wartość RGB. W określonych sytuacjach może być konieczna konwersja koloru HEX na przestrzeń kolorów RGB. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować kolor HEX na kod koloru RGB lub RGBA w języku C#.
października 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza