Polish

Wyodrębnij obrazy z PDF w C# .NET

Format PDF jest szeroko stosowany do tworzenia dokumentów tylko do odczytu, które można udostępniać i drukować. Zasadniczo dokumenty PDF zawierają obrazy wraz z tekstem, aw niektórych przypadkach może być konieczne wyodrębnienie tych obrazów podczas analizowania plików PDF. Zgodnie z tym, w tym artykule opisano, jak programowo wyodrębnić obrazy z pliku PDF w języku C# .NET.
czerwca 15, 2021 · 2 min · Usmana Aziza