Polish

Połącz szablon HTML z XML w C#

Formularzy HTML można używać do zbierania informacji z wielu źródeł. Zebrane informacje mogą być przechowywane lub serializowane w bazie danych, którą można później wyodrębnić jako dane w formacie XML. W niektórych przypadkach może być konieczne scalenie szablonu HTML z danymi XML. Po takich przypadkach w tym artykule wyjaśniono, jak programowo scalić szablony HTML z danymi XML w języku C#.
października 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Połącz szablon HTML z JSON w C#

Szablony HTML służą do zbierania danych z różnych źródeł danych. Po połączeniu danych z szablonem można tworzyć dokumenty HTML. W niektórych scenariuszach dane wejściowe do scalania z plikiem szablonu mogą istnieć w formacie JSON. Zgodnie z takimi przypadkami użycia w tym artykule opisano, jak programowo scalić szablony HTML z danymi w formacie JSON w języku C#.
października 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza