Polish

Konwertuj obraz HTML na JPG, PNG, TIFF lub BMP w Javie

HTML jest często używany do wyświetlania danych i informacji na stronach internetowych, w aplikacjach internetowych i na różnych platformach. Może zajść potrzeba przekonwertowania HTML na obraz, taki jak JPG, PNG, TIFF, BMP itp. Konwersję można przeprowadzić programowo, używając języka Java w aplikacjach opartych na Javie. Co więcej, API zajmuje się renderowaniem HTML do obrazu i nie musisz się martwić o podstawowe szczegóły formatów plików. Po prostu użyj wywołań API, a plik HTML zostanie ładnie wyrenderowany.
stycznia 11, 2021 · 4 min · Farhan Raza

Konwertuj obraz HTML na JPG, PNG, BMP i GIF w C#

Pliki HTML są często używane w Internecie. Następnie [Aspose.HTML for .NET][1] API obsługuje wiele funkcji do pracy z formatem plików HTML. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować HTML na obraz w C#. Możesz renderować stronę HTML do JPG, PNG, BMP, GIF i innych popularnych formatów obrazów.
maja 30, 2020 · 4 min · Farhana Razę