Polish

Konwertuj HTML na PDF w C# .NET

Istnieją różne scenariusze, w których trzeba wykonać konwersję HTML do formatu PDF z poziomu aplikacji C# .NET. Na przykład możesz chcieć przekonwertować stronę internetową do formatu PDF z poziomu aplikacji lub wygenerować plik PDF z zawartości edytora HTML typu WYSIWYG. Innym scenariuszem może być konwersja strony HTML z określonego adresu URL do formatu PDF. Aby poradzić sobie z takimi przypadkami, dowiesz się, jak przeprowadzić konwersję HTML do PDF w języku C#. Treść HTML może być plikiem .html lub stroną internetową z adresu URL.
lutego 28, 2020 · 5 min · Usmana Aziza