Polish

Konwertuj IFC na obraz JPG lub PNG za pomocą C#

Pliki IFC służą do modelowania budynków, obiektów i innej infrastruktury. Jednak ograniczona liczba aplikacji obsługuje ten format pliku, więc może być konieczne przekonwertowanie pliku IFC na obraz JPG lub PNG w celu wyświetlenia podglądu zawartości w różnych środowiskach systemowych. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik IFC na obraz za pomocą języka C#.
listopada 4, 2021 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj obraz IFC na JPG lub PNG za pomocą języka Java

Pliki IFC służą do modelowania różnych budynków do celów konstrukcyjnych. W niektórych sytuacjach możesz chcieć przekonwertować plik IFC na obraz JPG lub PNG, aby wyświetlić model w różnych systemach operacyjnych. W tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik IFC na obraz przy użyciu języka Java.
października 2, 2021 · 2 min · Farhan Raza