Polish

Konwertuj obraz do Excela za pomocą OCR w Javie

Możesz programowo przekonwertować obraz do pliku Excel z optycznym rozpoznawaniem znaków w Javie. Możesz załadować obraz wejściowy z dysku lub adresu URI, a następnie rozpoznać tekst, aby utworzyć plik XLSX lub XLS.
grudnia 26, 2021 · 3 min · Farhan Raza