Polish

Konwertuj obraz PNG lub JPG na PSD programowo przy użyciu języka Java

Obrazy JPG i PNG to jedne z najczęściej używanych formatów obrazów rastrowych. Możesz przekonwertować obraz JPG lub PNG na format pliku PSD zgodnie z własnymi wymaganiami. Może to być pomocne w sytuacjach, gdy chcesz połączyć różne warstwy w jeden plik. Więcej szczegółów znajdziesz w poniższych sekcjach.
maja 11, 2021 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj obraz PNG lub JPG na PSD programowo za pomocą C#

Formaty PNG i JPG to dobrze znane formaty plików obrazów rastrowych, które zawierają jednowarstwowe informacje wizualne. Natomiast plik Photoshop Document (PSD) zawiera kilka warstw do wyświetlania obrazów. Możesz łatwo programowo konwertować obrazy PNG lub JPG do formatu PSD, używając języka C# w swoich aplikacjach .NET. Ten artykuł obejmuje następujące sekcje związane z konwersją obrazów PNG i JPG.
kwietnia 1, 2021 · 3 min · Farhan Raza