Polish

Konwertuj obraz na przeszukiwalny plik PDF z OCR przy użyciu C#

Obrazy lub zeskanowane dokumenty mogą zawierać informacje tekstowe. Możesz przekonwertować zeskanowany dokument lub obraz na przeszukiwalny dokument PDF z OCR programowo przy użyciu C#. Dzięki temu obrazy w formatach JPG, PNG, TIFF, BMP i innych można konwertować na pliki PDF z możliwością wyszukiwania. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach.
czerwca 4, 2021 · 3 min · Farhan Raza