Polish

Konwertuj obraz JPG lub PNG na XML za pomocą OCR w C#

Czasami dane mogą istnieć w postaci obrazów. Może być konieczne przetworzenie takich danych, dlatego konwersja obrazu do formatu XML może być pomocna w takich scenariuszach. Możesz programowo przekonwertować obraz w formacie JPG, PNG lub innym na format XML w języku C#. W tym artykule opisano, jak przekonwertować obraz na format XML, wykonując programowo operację OCR w języku C#.
czerwca 1, 2022 · 2 min · Farhan Raza