Polish

Importuj kontakty Gmail programowo w Javie

Gmail firmy Google należy do najpopularniejszych i najczęściej używanych usług pocztowych. Oprócz wysyłania i odbierania wiadomości e-mail Gmail udostępnia szereg funkcji, takich jak kalendarze, czaty itp. W niektórych przypadkach może być konieczne połączenie się z Gmailem i programowe zaimportowanie kontaktów z poziomu aplikacji. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak zaimportować kontakty z Gmaila przy użyciu języka Java. Omówimy również, jak uzyskać dostęp do kontaktów w określonej grupie e-mail.
marca 24, 2022 · 7 min · Usmana Aziza