Polish

Importuj dane z formatu JSON do arkusza programu Excel w języku C# .NET

MS Excel zapewnia różnorodne funkcje do przechowywania i organizowania danych tabelarycznych w formie arkuszy roboczych. Wraz z organizacją danych możesz wykonywać różne operacje, takie jak sortowanie danych, kreślenie wykresów, obliczenia matematyczne itp. Z drugiej strony JSON jest szeroko stosowanym formatem do przechowywania i przesyłania danych w postaci pary klucz-wartość. Najczęściej służy do przesyłania danych z serwera na strony internetowe. Może się zdarzyć, że otrzymasz dane w postaci JSON, czyli z usługi sieciowej i chcesz je zapisać w arkuszu programu Excel.
kwietnia 3, 2020 · 4 min · Usmana Aziza

Konwertuj dane z JSON na Excel w Javie przy użyciu Aspose API

MS Excel zapewnia różnorodne funkcje do przechowywania i organizowania danych tabelarycznych w formie arkuszy. Wraz z organizacją danych możesz wykonywać różne operacje, takie jak sortowanie danych, kreślenie wykresów, obliczenia matematyczne itp. Z drugiej strony [JSON][1] jest szeroko stosowanym formatem do przechowywania i przesyłania danych w postaci pary klucz-wartość. W różnych przypadkach otrzymujesz dane w postaci JSON i musisz je zaimportować do pliku Excel. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule omówiono sposób importowania danych JSON do programu Excel w języku Java.
kwietnia 20, 2019 · 4 min · Usmana Aziza