Polish

Wyślij dokument programu Word w treści wiadomości e-mail za pomocą języka C#

Prezentacja treści e-maili jest jednym z ważnych czynników angażujących czytelników. Dlatego wiadomości e-mail są dobrze sformatowane za pomocą nagłówków, podtytułów, tabel, obrazów itp. Jednak większość wbudowanych edytorów wiadomości e-mail nie zapewnia zaawansowanych opcji formatowania. Aby poradzić sobie z tym ograniczeniem, w tym artykule omówiono sposób redagowania wiadomości e-mail przy użyciu dokumentów programu Word jako treści wiadomości e-mail w języku C#.
lutego 16, 2021 · 3 min · Usmana Aziza