Polish

Wydano Aspose.Words for .NET 20.3!

W tym miesiącu udało nam się dostarczyć 72 ulepszeń i poprawek, w tym 18 problemów z obsługą Enterprise i Priority. W najnowszej wersji Aspose.Words dla platformy .NET przetworzono łącznie 110 problemów. Aktualizacje platformy Xamarin Począwszy od Aspose.Words 20,3, zmienia się obsługa platformy Xamarin. We wcześniejszych wersjach udostępnialiśmy osobne biblioteki DLL dla platform Xamarin.Android, Xamarin.Mac i Xamarin.iOS. Teraz programiści Xamarin mogą używać Aspose.Words for .NET Standard na wszystkich wyżej wymienionych platformach.
marca 10, 2020 · 2 min · Andriej Noskow