Polish

Wstaw lub usuń nagłówek i stopkę w plikach Visio w Javie

Sekcje nagłówka i stopki są często używane do wyświetlania ważnych informacji o dokumencie. W niektórych przypadkach może być konieczne wstawienie lub usunięcie nagłówka lub stopki w plikach programu Visio. W tym artykule opisano, jak programowo wstawić lub usunąć nagłówek i stopkę w plikach VSD lub VSDX w Javie.
marca 10, 2022 · 3 min · Farhan Raza