Polish

Wstaw tekst lub obraz w XPS za pomocą C#

Pliki XPS zawierają stałe informacje o układzie strony, w tym układ, wygląd i informacje o drukowaniu dokumentu. Możesz programowo wstawić tekst lub obraz do pliku XPS w języku C#.
kwietnia 15, 2022 · 3 min · Farhan Raza