Polish

Dodaj lub usuń znak wodny tekstu/obrazu w pliku PDF za pomocą C#

Znaki wodne są często używane w plikach PDF. Możesz wstawić lub usunąć tekstowy i graficzny znak wodny w plikach PDF, wykonując kilka prostych czynności. Możesz łatwo kontrolować wiele właściwości do pracy ze znakami wodnymi. Na przykład krycie, pozycja, obrót, kolor, czcionka, obraz itp. I wiele więcej. Podobnie, wiele innych właściwości można ustawić dla znaków wodnych za pomocą szybkich wywołań API.
stycznia 7, 2021 · 5 min · Farhan Raza