Polish

Utwórz diagram Visio w Python

MS Visio to popularna aplikacja, która umożliwia tworzenie schematów blokowych, diagramów przepływu danych, modeli procesów biznesowych itp. Do przechowywania diagramów wykorzystuje format pliku VSDX. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć od podstaw diagramy VSDX w Python. Ponadto obejmuje programowe dodawanie podstawowych kształtów na diagramach VSDX.
sierpnia 31, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Twórz diagramy MS Visio VSDX przy użyciu języka C#

MS Visio to popularna aplikacja, która umożliwia tworzenie szerokiej gamy diagramów, takich jak schematy blokowe, diagramy przepływu danych, modele procesów biznesowych itp. VSDX to format pliku używany przez MS Visio do przechowywania diagramów. Aby zautomatyzować manipulowanie VSDX, ten artykuł zawiera podstawowy samouczek dotyczący tworzenia diagramów VSDX od podstaw w języku C#. Ponadto obejmuje sposób wstawiania stron, kształtów i tekstu w diagramach VSDX z poziomu aplikacji .NET.
grudnia 1, 2020 · 6 min · Usmana Aziza