Polish

Wstaw tabelę do dokumentów programu Word (DOC/DOCX) przy użyciu języka C++

Korzystając z Aspose.Words for C++ API, możesz wstawiać tabele do dokumentu Word. Możesz skonfigurować interfejs API, pobierając go z nowych wydań lub za pośrednictwem galerii NuGet. Po prawidłowym skonfigurowaniu można po prostu wykorzystać metody, właściwości i klasy udostępniane przez interfejs API, aby można było użyć kilku prostych wywołań interfejsu API do tworzenia, edytowania lub manipulowania dokumentami programu Microsoft Word, takimi jak pliki DOCX lub DOC.
września 20, 2020 · 7 min · Farhan Raza