Polish

Wstaw gradient, siatkę lub przezroczyste obiekty do pliku XPS za pomocą C++

Pliki XPS mogą służyć do wyświetlania wielu informacji wizualnych. Obsługują tekst, obrazy, przezroczystość obiektów, siatki, gradienty i wiele innych funkcji. Możesz dodawać gradienty, siatki i przezroczyste obiekty w plikach XPS zgodnie z własnymi wymaganiami. W tym artykule szczegółowo zbadamy te funkcje, wraz z różnymi przykładami i przypadkami użycia.
grudnia 30, 2020 · 7 min · Farhan Raza