Polish

Dodaj lub usuń znak wodny w programie Word (DOC/DOCX) przy użyciu C++

Znaki wodne są zwykle używane do pokazania własności lub charakteru dokumentu. Możesz dodawać/wstawiać lub usuwać znak wodny w dokumentach Word (DOC/DOCX) programowo przy użyciu C++. Na przykład dokument słowny zawiera informacje niejawne i chcesz dodać znak wodny do pliku, wtedy wymagania te można skutecznie spełnić dzięki Aspose.Words for C++ API.
października 20, 2020 · 4 min · Farhan Raza