Polish

Konwertuj pliki PDF na XML w Javie

XML to wszechstronny język znaczników, który jest używany do wielu celów, takich jak zarządzanie danymi, korzystanie z Internetu, narzędzi pakietu Office, dokumentów itp. Ponieważ XML jest wygodny w przetwarzaniu przez programy komputerowe, dokumenty PDF są często konwertowane na formaty XML, aby uzyskać strukturalna reprezentacja treści. Przekonwertowany plik XML używa różnych znaczników do reprezentowania dokumentu PDF. W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować plik PDF na XML w Javie.
maja 7, 2022 · 2 min · Usmana Aziza