Polish

Wyodrębnij tekst z plików programu PowerPoint przy użyciu języka Java

Często może być konieczne wyodrębnienie tekstu ze slajdów programu PowerPoint w celu przeprowadzenia analizy tekstu. Z drugiej strony możesz chcieć wyodrębnić i zapisać tekst w pliku lub bazie danych do dalszego przetwarzania. Zgodnie z tym w tym artykule opisano, jak wyodrębnić tekst z prezentacji programu PowerPoint za pomocą języka Java. W szczególności dowiesz się, jak wyodrębnić tekst z konkretnego slajdu lub całej prezentacji.
lipca 28, 2021 · 3 min · Usmana Aziza