Polish

Wstaw i wyodrębnij dźwięk w programie PowerPoint PPT/PPTX w Javie

W różnych przypadkach prezenterzy wykorzystują w swoich prezentacjach dźwięki lub klipy audio. Aby dołączyć dźwięki do prezentacji, MS PowerPoint udostępnia ramki dźwiękowe. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować manipulację ramkami audio. W szczególności artykuł dotyczy sposobu wstawiania lub wyodrębniania ramek dźwiękowych w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka Java.
sierpnia 21, 2021 · 3 min · Usmana Aziza