Polish

Chroń i usuwaj ochronę plików Excel w Javie

Pliki Excel służą do przechowywania zarówno małych, jak i dużych danych w postaci wierszy i kolumn. Wraz z przechowywaniem danych możesz wykonywać inne operacje, takie jak obliczenia i analiza danych za pomocą wykresów i wykresów. Ponieważ dane warto chronić, MS Excel umożliwia ochronę plików Excel. W tym artykule opisano, jak programowo zautomatyzować ochronę plików MS Excel. W szczególności dowiesz się, jak chronić i usuwać ochronę plików Excela za pomocą Javy.
stycznia 11, 2021 · 4 min · Usmana Aziza