Polish

Konwertuj XPS lub OXPS na dokument Word za pomocą Java

Pliki XPS i OXPS są często preferowane ze względu na ich niezależny od rozdzielczości charakter do tworzenia wysokiej jakości wydruków. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie pliku XPS lub OXPS na dokument programu Word. W tym artykule omówiono, jak programowo konwertować dokumenty XPS lub OXPS do pliku Word z rozszerzeniem pliku DOCX lub DOC w Javie.
stycznia 7, 2022 · 3 min · Farhan Raza