Polish

Utwórz Cylinder 3D w Javie

W różnych trójwymiarowych scenach i animacjach może być konieczne utworzenie różnych rodzajów cylindrów i zastosowanie kilku rodzajów transformacji i innych operacji zgodnie z własnymi wymaganiami. Opierając się na takich scenariuszach, w tym artykule opisano sposób tworzenia cylindra w aplikacjach Java. Co więcej, obejmuje również sposób dostosowywania przesuniętej góry, przesuniętego dołu, dolnego ścinania itp.
października 15, 2022 · 3 min · Farhan Raza