Polish

Konwertuj DWG na DXF w Javie

Pliki DWG zawierają dane projektowe w formacie 2D lub 3D. W niektórych sytuacjach może zajść potrzeba przekonwertowania pliku DWG na plik DXF. Pliki DXF są plikami typu open source i są powszechnie używane do udostępniania projektów na różnych platformach CAD. Zgodnie z tym artykuł opisuje, jak programowo przekonwertować DWG na DXF za pomocą Java.
listopada 27, 2021 · 2 min · Farhan Raza